Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Lakásbérleti pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Zalabér Község Önkormányzata (8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) a lakások és helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló mód.16/2001. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint a Képviselő-testület által az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról hozott 10/2013. (I. 29.) sz. határozata alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő alábbi ingatlan szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadással való hasznosítására:

 

Ingatlan címe: Zalabér, Rákóczi u. 2.

Helyrajzi száma: Zalabér 247.

Ingatlan területe: a lakóingatlan alapterülete: 56 m2

Megnevezése: körjegyzőségi hivatal épületében lévő lakás

Lakás komfortfokozata: félkomfortos

 

Az üresen álló ingatlan jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra 1 év határozott időtartamra.

 

A lakóingatlan bérleti díja 9.856.- Ft/hó + rezsiköltség (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés, a szolgáltatóktól egyéni igénymegrendelés alapján: telefon, kábel tv, internet)

 

Pályázni természetes személyeknek a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, melynek átvételére 2013. február 11-től 2013. február 18-ig a Körjegyzőség hivatalában (Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) munkanapokon hétfő-csütörtök 8,00-16,00, péntek 11,00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció átvételének időpontjában az ingatlan megtekinthető.

 

Pályázat benyújtásának módja: 1 pl. kitöltött dokumentáció zárt borítékban, ráírva:

Zalabér Község Önkormányzata 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2. „AJÁNLAT A ZALABÉR RÁKÓCZI U. 2. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRLETÉRE

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapok, nyilatkozatok kitöltését, aláírását, a felsorolt mellékletek becsatolását, részvételi díj megfizetésének igazolását. A hiányosan beadott, kitöltött pályázat érvénytelen.

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 18. 15,00 óra.

Pályázat benyújtható személyesen a Körjegyzőség hivatalában (Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) történő leadással a felhívásban szereplő munkanapokon, vagy postai úton: Zalabér Község Önkormányzatának címezve 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

 

A pályázat érdemi elbírálásának feltétele, hogy a pályázó a pályázatának benyújtásáig a bérleti díj 2 (kettő) havi összegét (19.712.-Ft) részvételi díjként az önkormányzat részére (csekken, vagy házipénztári befizetéssel) megfizette, s a befizetésről szóló bizonylatot pályázatához mellékelte. A nyertes pályázóval történt szerződéskötés keretében a részvételi díj – a 2 havi óvadék kivételével – a havi bérleti díj megfizetésébe beszámításra kerül. A nem nyertes pályázók részére a döntés napját követő 5 munkanapon belül a részvételi díj visszafizetésre kerül.

Ha a nyertes pályázó a szerződéskötés időpontjában, vagy attól számított 5 munkanapon belül nem köti meg a bérleti szerződést, vagy a szerződéskötéskor a 2 (kettő) havi bérleti díjjal megegyező óvadék (19.712.-Ft) teljes összegét és az ajánlatában szereplő hónapokra előre a bérleti díj egyösszegű megfizetését nem teljesíti, a második helyezettként kihirdetett pályázó nyeri el az ingatlan bérleti jogát. A sorrendben következő ajánlattevőkre szintén e feltételek vonatkoznak.

 

Pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2013. február 25-ig.

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2013. február 27-ig.

 

Zalabér Község Önkormányzata fenntartja a jogát a pályázati kiírás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánításának.

 

Pályázati felhívás közzététele: hirdetőtáblákon, falu tv, www.zalaber.hu honlapon.

 

Zalabér, 2013. február 5.

 

 

 

Zsuppán József

polgármester