Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Karbantartói pályázat

Zalabér Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

általános karbantartó

munkakör betöltésére

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős (heti 40 óra)

Munkaszerződéssel

A munkavégzés helye:

Zalabér Község Önkormányzatának intézményei és közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

·         Karbantartási, és szakmunkák elvégzése

·         Gépjármű vezetése, üzemképes állapotban tartása

·         Egyéb intézményi technikai feladatok elvégzése

·         Közfoglalkoztatottak munkaszervezésének elősegítése

Illetmény és juttatások:

Megállapodás szerint, a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott 122.000 Ft garantált bérminimum figyelembe vételével

Pályázati feltételek:

§         Minimum szakmunkásképző intézetben szerzett szakképesítés

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelent:

§         karbantartói, vagy hasonló munkakörben szerzett – több éves szakmai tapasztalat

·         önálló munkavégzésre, problémamegoldásra, szervezésre való képesség

·         víz-, gáz- és központi fűtés szerelői, vagy villanyszerelői szakképesítés

·         „C” típusú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén. A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 6. 10,00 óra.

 A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zalabér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8798 Zalabér, Rákóczi u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: karbantartó.

     Személyesen, a fenti címen munkaidőben (H-Cs: 8,00-16,00 óra, P: 11,00 óra) történő leadással.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat Zsuppán József polgármester bírálja el.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató három hónap próbaidőt köt ki. Munkáltató a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Munkáltatóval kapcsolatos bővebb információkat a www.zalaber.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétételének helye: önkormányzati hirdetőtábla

                                                                    www.zalaber.hu honlap

 

Zalabér, 2015. január 28.

 

 

                                                                                Zsuppán József

                                                                                polgármester