Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2016

HIRDETMÉNY – BURSA-HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Zalabér Község Önkormányzata 2016. évre is csatlakozott a szociálisan rászorult felsőfokú oktatásban tanulni kívánó és a már hallgatói jogviszonyban állók Bursa-Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatoltandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa elektronikus rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, amely 2015. évben: 57.000.- Ft, és vagyonuk nincsen.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

 

A benyújtás helye: Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltsége

                              (Zalabér, Rákóczi u. 2.)

A pályázat kötelező mellékletei:

$11.)    Az „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.

$12.)    Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelméről.

$13.)    Kérelmező és családjának vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozat (vagyonnyilatkozat)

$14.)    Kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozat, és a jövedelemnyilatkozat mellékletét képező jövedelemigazolások a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.

A részletes pályázati felhívások Zalabér honlapján (www.zalaber.hu) megtekinthetőek és a pályázat benyújtásához szükséges elektronikus úton is kitölthető jövedelem és vagyonnyilatkozatok e honlapról letölthetőek, vagy szükség esetén az önkormányzati hivatalban beszerezhetőek.

Zalabér, 2015. szeptember 30.

                                                                       Zalabér Község Önkormányzata

 

Mellékletek:

"A" típusú pályázat felhívása

"B" típusú pályázat felhívása

Jövedelemnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat