Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Szociális tűzifa 2015

Tisztelt Zalabéri Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Zalabér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és helyi szociális szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján lehetőség van természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás igénylésére.

 

Szociális célú tüzelőanyag biztosítása

 

16.§.

(1) E § alkalmazásában szociális célú tüzelőanyagnak minősül a tűzifa vagy szén.

(2) A szociális célú tüzelőanyagot az önkormányzat kérelemre ellenszolgáltatás nélkül biztosítja.

(3) A szociális célú tüzelőanyag biztosítására vonatkozó kérelem elbírálásánál előnyt élvez, aki

            a) aktív korúak ellátására;

            b) időskorúak járadékára;

            c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

            d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult; továbbá

            e) az a család,amely a jogszabályban meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű    gyermeket nevel.

           

(4) A szociális célú tüzelőanyag mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén lehet.

 

 

A szociális ellátás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén, illetve ITT letöltve elérhető.

A kérelmeket legkésőbb 2015. november 16-ig kérjük benyújtani.