Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Pályázat óvodai dajka munkakör betöltésére

Zalabéri Kastélykert Óvoda

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

óvodai dajka 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Zalabéri Kastélykert Óvoda 8798. Zalabér, Hunyadi u. 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelőmunkát segítő, gondozási, takarítási, melegítőkonyhai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, OKJ-s „Óvodai dajka” szakképesítés,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Dajka, gondozónői munkakörben szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és a szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló tértivevény, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárás keretében történő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja, módja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15. napján 12,00 óráig.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani, postai úton a Zalabéri Kastélykert Óvoda (8798. Zalabér, Hunyadi J. u. 2.) címére történő megküldésével, vagy személyesen is leadható az intézményben munkanapokon 8,00-16,00 óráig.

 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2016. február 20.

 

Érdeklődni: Ujjné Szalai Júlia intézményvezető 06/30/ 567 6116-os telefonszámon.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat közzététele: www.zalaber.hu honlapon, és helyi hirdetőtáblákon.

 

Zalabér, 2016. január 27.

Ujjné Szalai Júlia sk.

intézményvezető