Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Szociális Földprogram 2016

Tisztelt Zalabéri Lakosok!

 

Önkormányzatunk ismételten támogatást nyert a Szociális Földprogram megvalósításához, amelynek keretében vegyes felhasználású baromfi, nevelőtáp, valamint a Zalabéri Köz(ös)ségi Kert projektben előállított palánta kerül kihelyezésre a településünkön élő rászorultak részére saját fogyasztási szükségletük kielégítése céljából. A program megvalósító partnere a Foglalkoztató ZalA-KAR Nkft.  

 

 

A részvétel feltételei:

 

A kérelmező 2016. február 15-ig írásban jelzi – jelen dokumentum alján rendelkezésre álló nyilatkozattal – részvételi szándékát.

A kérelmező - az előzetes igényfelmérés alapján, a Polgármesteri hivatalban beszerezhető formanyomtatványon - – kérelmet nyújt be , amelyben igazolja és vállalja:

 

    1. kérelmező és a családjához tartozó személyek havi nettó egy főre jutó átlagjövedelme nem éri el az 57 000 Ft-ot, vagy egyedül élő és a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71 250 Ft-ot nem haladja meg.
    2. részt vesz a 2016. február 25-én tartandó - a Foglalkoztató ZalA-KAR Nkft. által szervezett - termesztési és tenyésztési előadáson.
    3. a kihelyezésre kerülő támogatás 15%-ának megfelelő önrészt megfizeti a program lebonyolítójának.
    4. baromfi igénylése esetén rendelkezik a szükséges tartási feltételekkel (pl. ól, zárt udvar)

 

A beérkezett kérelmek alapján a polgármester átruházott határkörben dönt a támogatásról. Az elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, aki munkanélküli, vagy akinek családjában legalább egy munkanélküli személy él, valamint a többgyermekes ill. a nyugdíjas háztartások.

A fentiek alapján kérem, az itt letölthető nyilatkozat kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalban történő leadásával jelezze részvételi szándékát 2016. február 15-ig.

 

Zalabér, 2016. január 29.

Zsuppán József

polgármester sk.