Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Pályázati felhívás

Zalabér Község Önkormányzata (8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) a lakások és helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló mód.16/2001. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint a Képviselő-testület által az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról hozott 21/2016. (III. 29.) sz. határozata alapján PÁLYÁZATOT HIRDET az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő alábbi ingatlan szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadással való hasznosítására.

Ingatlan címe: Zalabér, Petőfi S. u. 17.

Ingatlan címe: Zalabér, Petőfi S. u. 17.
Helyrajzi száma: zalabér 545
Ingatlan területe: 434 m2, ebből a lakóház alapterülete: 76 m2
Megnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület
Lakás komfortfokozata: összkomfortos

A lakóingatlan bérbeadásának időtartama: 2 év
A lakóingatlan bérleti díja: 25.536.- Ft/hó + rezsi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés, a szolgáltatóktól egyéni igénymegrendelés alapján: telefon, kábel tv, internet)

Pályázni természetes személyeknek a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, melynek átvételére 2016. április 4-től 2016. április 19-ig a zalabéri önkormányzati kirendeltségi hivatalban (Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) munkanapokon hétfő-csütörtök 8,00-16,00, péntek 11,00 óráig van lehetőség. Az ingatlan jelenleg bérlő által lakott.

Pályázat benyújtásának módja: 1 pl. kitöltött dokumentáció zárt borítékban, ráírva:
Zalabér Község Polgármestere 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2. „AJÁNLAT A ZALABÉR PETŐFI U. 17. ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN LAKÁSBÉRLETÉRE"
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapok, nyilatkozatok kitöltését, aláírását, a felsorolt mellékletek becsatolását, részvételi díj megfizetésének igazolását. A hiányosan beadott, kitöltött pályázat érvénytelen.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 19. 12,00 óra.
Pályázat benyújtható személyesen az önkormányzati kirendeltségi hivatalban (Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) történő leadással a felhívásban szereplő munkanapokon, vagy postai úton: Zalabér Község Polgármesterének címezve 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

A pályázat érdemi elbírálásának feltétele, hogy a pályázó a pályázatának benyújtásáig a bérleti díj 2 havi összegét (51.072.- Ft) részvételi díjként az önkormányzat részére (csekken, vagy házipénztári befizetéssel) megfizette, s a befizetésről szóló bizonylatot pályázatához mellékelte. A nyertes pályázóval történt szerződéskötés keretében a részvételi díj – az óvadék kivételével – a havi bérleti díj megfizetésébe beszámításra kerül. A nem nyertes pályázók részére a döntés napját követő 5 munkanapon belül a részvételi díj visszafizetésre kerül.
Ha a nyertes pályázó a szerződéskötés időpontjában, vagy attól számított 5 munkanapon belül nem köti meg a bérleti szerződést, vagy a szerződéskötéskor a 2 havi bérleti díjjal megegyező óvadék (51.072.- Ft) teljes összegét és az ajánlatában szereplő hónapokra előre a bérleti díj egyösszegű megfizetését nem teljesíti, a második helyezettként kihirdetett pályázó nyeri el az ingatlan bérleti jogát. A sorrendben következő ajánlattevőkre szintén e feltételek vonatkoznak.

Pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2016. április 26.
A lakásbérleti szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2016. május 3-ig.

Zalabér Község Önkormányzata fenntartja a jogát a pályázati kiírás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánításának.

Pályázati felhívás közzététele: hirdetőtáblákon, www.zalaber.hu honlapon.

A részletes pályázati felhívás elérhető ITT.

Zalabér, 2016. március 30.

Zsuppán József sk.
polgármester