Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Hirdetmény közterület elnevezésekről

HIRDETMÉNY

 

Tisztelt Lakosok!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (KCR) részletesen meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel (közterület neve, házszám) kell rendelkezniük:

  • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
  • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületnek, épületen belül található lakásnak,  építési engedély köteles pincének,
  • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon épületet létesítettek, létesített önálló építési engedély köteles pince található,
  • az olyan, előbb felsorolt telkekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

 

A közterületek elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. §. (1) bekezdés 3. pontja alapján a képviselő-testület hatáskörében lévő, át nem ruházható feladat.

A névmegállapításra vonatkozó testületi döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-ában rögzített elvekre, melyek lényege:

  • a közterület elnevezése ötven betűhelynél hosszabb nem lehet;
  • két közterületnév ne legyen egymással összetéveszthető (csak ragozásban különböznek, ugyanannak a névnek egybe- és külön írott formájú változatai, ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai)
  • a közterület elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatos lennie.

 

Zalabér közigazgatási területén jelenleg 4 olyan zártkerti ingatlantulajdonos van, akik helyrajzi számmal megjelölt lakcímmel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek, lakcímük nem felel meg a KCR szerinti lakcímképzés (közterület neve, házszám) követelményeinek.

 

A hiányzó közterület elnevezésekre az előzetes egyeztetések alapján tett javaslat:

 

1.) 1678. hrsz. út: közterület neve: Mező út (a Hegy-bal alján található pincesor)

                             Érintett ingatlanok helyrajzi száma: 1715 hrsz. és 1754 hrsz.

2.) 03234/1. hrsz. út: közterület neve: Határ út (a Hegy-bal domboldal gerincén húzódó út)

                             Érintett ingatlan helyrajzi száma: 1663 hrsz.

3) 03208/3. hrsz. út: közterület neve: Csáfordi út (a Hegy-jobb alján, a "Vízállóban húzódó aszfaltos út)

                             Érintett ingatlan helyrajzi száma: 1065 hrsz.

 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a javasolt elnevezéseket e hirdetmény útján közzé tesszük, és kérjük, hogy az elnevezésekkel kapcsolatos konkrét észrevételeiket 2016. április 25. 16,00óráig az önkormányzati hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.

 

 

Zalabér, 2016. április 18.                                                Zsuppán József

                                                                                        polgármester