Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Szociális tűzifa 2016.

Zalabér Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton. Zalabérben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és helyi szociális szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás igénylésére.

 Szociális célú tüzelőanyag biztosítása

16.§.
(1) E § alkalmazásában szociális célú tüzelőanyagnak minősül a tűzifa vagy szén.
(2) A szociális célú tüzelőanyagot az önkormányzat kérelemre ellenszolgáltatás nélkül biztosítja.
(3) A szociális célú tüzelőanyag biztosítására vonatkozó kérelem elbírálásánál előnyt élvez, aki
a) aktív korúak ellátására;
b) időskorúak járadékára;
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;
d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult; továbbá
e) az a család,amely a jogszabályban meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.(4) A szociális célú tüzelőanyag mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén lehet.

A szociális ellátás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén, illetve www.zalaber.hu oldalon elérhető.


A kérelmeket legkésőbb 2016. november 30-ig kérjük benyújtani.


Zalabér, 2016. november 14.

Zsuppán József
polgármester sk.