Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Lakossági fórum meghívó

Meghívó

 

Tisztelt Képviselő-testület/Tisztelt Lakosság!

 

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai értelmében a településeken hatályban lévő településképi bejelentési és véleményezési eljárásokról, az építészeti érték helyi védelméről, a reklámok elhelyezéséről szóló rendeleteket valamint a helyi építési szabályzat településképpel kapcsolatos rendelkezéseit meg kell szüntetni és mindezeket egy egységes formába szerkesztett településképi rendeletbe kell foglalni. A településképi rendeletet megelőzően minden önkormányzatnak össze kell állítani a településképi arculati kézikönyvet, mely dokumentum a megalapozó vizsgálati munkarésze az új önkormányzati rendeletnek. Az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet a partnerségi egyeztetés keretében kell megalkotni, mely együttműködés szabályai a lakosság bevonását, a tervezetek lakossági fórumokon történő megvitatását írja elő.

 

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően, Zalabér Község Önkormányzata meghívja Önt az arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezésével kapcsolatos lakossági fórumra.

 

Helyszín:         Zalabér Község Önkormányzata, Tanácsterem

Cím:                8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc u. 2. 

Időpont:          2017. december 19. (kedd), 17.00 óra

 

Napirendi pontok:

 

$11.      Települési Arculati Kézikönyv bemutatása

$12.      Tájékoztató a Településképi rendelet szabályairól

 

A megjelentek az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül tehetik meg postai úton az önkormányzat levélcímére, vagy elektronikusan az önkormányzat elektronikus levélcímére.

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

 

 

Zalabér, 2017. december 11.

 

Tisztelettel:

 

 

        Zsuppán József

       polgármester