Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Téli rezsicsökkentés 2018.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 2018. júliusi ülésén döntést hozott, mely szerint téli rezsicsökkentésben támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI. KIZÁRÓLAG FŰTŐANYAGRA VONATKOZIK, ÉS NEM FEDEZI PL: A SZÁLLÍTÁS ÉS DARABOLÁS KÖLTSÉGEIT.

Háztartásonként (ingatlanonként) 1 darab igénybejelentő lap kérhető a zalabéri önkormányzati kirendeltségi hivatalban ügyfélfogadási időben, Csóti Zsuzsanna kirendeltség-vezetőtől, aki további tájékoztatást is nyújt az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

A kitöltött igénylőlapot a kirendeltségi hivatalba kell benyújtani, melynek határideje: 2018. október 15, e határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénybejelentő köteles a megigényelt természetbeni támogatás elszállításáról gondoskodni.

A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni. A távhő- illetve földgázszolgáltató által biztosított adatok alapján ellenőrzi, hogy az igénybe vevő háztartás rendelkezik-e szolgáltatási szerződéssel, illetve az adott háztartásra már nyújtottak- e be igénybejelentést. Ezentúl a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

Az igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató letölthető itt és itt. 

 

 

Zalabér, 2018. augusztus 28.              

 

 

Zsuppán József sk.

 polgármester