Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Jövő

Úgy gondoljuk, a jövőnket közösen kell megálmodnunk, ezért alakult a Helyi Településfejlesztési Munkacsoport, amely a község középtávú fejlődési irányát határozza meg, reményeink szerint 2011-es év első felében.

Ezidáig két alkalommal gyűltünk össze:

1. Az első alkalommal áttekintettük a településünk szükebb és tágabb környezetét, gazdasági és politikai szempontokból, ÉRTÉKeltük magunkat, valamint meghatároztuk csoportunk működési rendjét. E szerint 4 témakörben vizsgáljuk helyzetünket és tervezzük jövőnket:

- Gazdaság, idegenforgalom, foglalkoztatás,

- Szociális és egészségügyi ellátások,

- Közművelődés, oktatás, felnőttképzés,

- "Településtér"

2. A második alkalommal a lakosság bevonásának módját határoztuk meg.  Az erről készült hírlevél alább olvasható.

 

Első Hírlevél

a Helyi Településfejlesztési Munkacsoport munkájáról

2011. január 14.

A korábban ígértek alapján, és ahogy korábbi Hírlevelemben már olvashattak róla a helyi településfejlesztési koncepció megújításának munkálatai megkezdődtek. A munkacsoport két alkalommal ült össze, és a kezdeti fázisban ugyan, de próbálja felderíteni és leltárban venni értékeinket, lehetőségeinket, problémáinkat, hiányosságainkat.

Jelen hírlevélnek, és az ezt követőknek azt a funkciót szántuk, hogy a lakosság részese lehessen ennek a munkának a tájékoztatásukkal, a későbbiekben közvetlen bevonásukkal.

A megbeszélés során arra az elhatározásra jutottunk, hogy a lakosság megkérdezése többféleképp is folyhat. Elsősorban kezdeményezések indulnak utcánként, vagy kétutcánként gyűlések szervezésére, ahol a közös lakóhely által kialakul összetartozás miatt, azonos érdekekkel rendelkező lakosok beszélgethetnek a település helyzetéről, elmondhatják gondolataikat, igényeiket, ötleteiket, a településfejlesztési munkacsoport néhány tagjának. Fogjuk Önöket keresni ezért, kérjük, legyenek nyitottak, és aktívak.

Aki nem szeretne, vagy nem tud részt venni ezeken a találkozókon, az sem marad kizárva a közös munkából. Újra „beüzemeljük” a Polgármesteri Hivatal bejárata melletti postaládát, ahová írott formában várjuk az észrevételeket.

Mindezen felül személyesen is elmondhatják meglátásaikat a településfejlesztési munkacsoport tagjainak, akik közvetítik ezeket a megbeszéléseken a többi tagnak:

Zsuppán József, Bangó Sándor, Gérczei Ildikó, Kiss Albert, Szakály Károly, Dézsi Ágnes, Dr. Varga Tamás, Gyulai László, Horváth Csaba, Horváthné Mörk Anikó, Kiss János, Kozma Ildikó, Körmendy Marianna, László Edina, Lukács György, Stefán Adrienn, Ujjné Szalay Júlia, Vikár Tibor

A munkacsoport álláspontja szerint legfontosabb a rendelkezésre álló értékek, és a hagyományok megőrzése. Kérjük Önöket legyenek segítségünkre abban, hogy tárgyi emlékeiket, melyek Zalabér korábbi, történelmi életéből származnak – legyen az fénykép, írásos dokumentum, használati tárgy, vagy bútor, esetleg ruhanemű, - és nincs rá szükségük, de mégsem szeretnék, hogy az enyészetté váljék, összegyűjthessük. Keressék felajánlásaikkal Vikár Tibort.

Zalabér a MI kis falunk, mindenkinek, aki itt lakik érdeke, hogy jól működő, fejlett, jó közszolgáltatásokkal, programokkal, lehetőségekkel rendelkező, versenyképes település formálódjon belőle. Fiatalodjék, nyüzsögjön, éljen.

Dolgozzunk ezen legjobb tudásunk szerint – együtt.