Tisztelt Zalabéri Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy az avar és kerti hulladék, ágak, gallyak, illetve a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok (zöld-hulladék) önkormányzat általi hetenként két alkalommal való térítésmentes elszállítását objektív okok miatt, technikai feltételek hiányában legnagyobb sajnálatunkra le kell állítanunk.
A zöld hulladék elszállításának utolsó napja ez évben október 30-án (péntek).

Tisztelettel kérem Önöket, hogy október 30-át követően ne rakjanak ki a házak elé avart, kerti hulladékot, ágat, gallyat, illetve a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, ugyanis azokat az önkormányzatunknak nem áll módjában elszállítani.
Ez évben ugyanakkor még lehetőséget biztosítunk arra, hogy akinek zöld-hulladék elszállítására, lerakására igénye van, az esetben saját költségére, saját eszközzel/gépjárművel való szállítás esetén a Táncsics Mihály utcai zöldhulladék lerakóban az elhelyezést, előzetes igénybejelentés alapján biztosítjuk. Az erre vonatkozó szándékot a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltségére szíveskedjenek jelezni a 83/376-001 telefonszámon, illetve e-mailban a kozfogi@zalaber.hu címre. Ugyanis a zöldhulladék elhelyezését felügyelni, illetve a lerakóhelyre való bejutást – mivel a telep zárt – biztosítani kívánjuk.

Tájékoztatom egyúttal Önöket, hogy a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2020. november hó 1. napjától kezdődően – egyéb más fajta hulladékok mint pl. elektronikai termékek, személygépkocsi gumiabroncs, építési hulladék, lom (bútor, szőnyeg, nagyobb játék, stb.) átvételét a zalabéri lerakóban térítés ellenében biztosítja.A veszélyes hulladék lerakása a telepen továbbra sem engedélyezett. A lerakóban 8.00 -14.00 óráig munkanapokon lehet hulladékot elhelyezni.
A zöldhulladék (lomb, ág, fa, fű) átvételi díja 70.- Ft/kg. + ÁFA.Bővebb felvilágosítás e tekintetben a 92/695-775 telefonszámon kérhető. (Ügyfélfogadás: Hétfői napokon 07.00 – 19.00, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 07.30 – 16.00 óráig tart.)Tisztelettel kérem megértésüket. Kérem továbbá, hogy a zöldhulladék elhelyezéséről október 30. napját követően az előzőekben ismertetett módok valamelyikének igénybevételével, saját költségükön, saját szállító eszközzel, illetve komposztálással szíveskedjenek gondoskodni. Legnagyobb sajnálatunkra a zöldhulladék szállítása, elhelyezése vonatkozásában ez évben rendkívülinek ítélt esetben sem áll az önkormányzatnak a fentieken kívül segítséget nyújtani.
Zalabér, 2020. október 29. Kozma Ferenc polgármester

Skip to content