A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lefolytatása Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ c.) pontja szerint

a www.zalaber.hu honlapon

közzétett hirdetmény útján történik.

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Zalabér Község Önkormányzata – tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési eszközök módosítását tervezi.

A partnerségi egyeztetés témája:

az Eurovelo 14 kerékpárút településrendezési tervekbe illesztése 

Tisztelt Partnerek!

Magyarország Kormánya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.8.54. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek nyilvánította

az EuroVelo 14 Zala mente kerékpáros-útvonal komplex fejlesztését

A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (4) bekezdése és Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a rendelet szerinti partnereket tájékoztatni kell. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

Tisztelt Partnerek!

A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának tervezete a mellékelt csatolmányokban elérhető. A településrendezési eszközök „Eurovelo 14 kerékpárút településrendezési tervekbe illesztése” módosításával kapcsolatban 2021. december 02-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:

elektronikusan a info@zalaber.hu e-mail címre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalabér Polgármesteréhez 8798, Zalabér Rákóczi F. u. 2. címen.

Zalabér, 2021. november 17.

 Üdvözlettel:                                                                      

Kozma Ferenc s.k.                                                                                polgármester

Skip to content