Civil szervezetek

Lokálpatrióta Kör

A Nyugi Kör keretein belül alakult, elsősorban a községi védett sírok gondozásának és a honismereti hagyományok ápolásának céljával.

Körtánc csoport

A Körtánc csoportot a Nyugi Kör néhány lelkes tagjának kezdeményezésére 2016-ban alakították meg, amelybe a néptánchoz kedvet érző hölgyeket hívták. Először 2016 őszén, az Idősek napján álltak közönség elé.  A júliusi Falunapon már újabb koreográfiával örvendeztették meg a nézőket. 2017 augusztusában a Zalaszentgrót térségi nyugdíjas találkozón képviselték községünket, majd felléptek a Búzavirág Népdalkör jubileumi rendezvényén is.

Zumba csoport

A Zumba csoport 2011-ben alakult, próbáikat hetente tartják a Művelődési Házban. A zumbaórákat a latin ritmusok jellemzik. A résztvevők észre sem veszik, és már megtanulták a salsa, a reggeton, a szamba, az axé és a cha-cha-cha lépéseit. Ez nem csupán testedzés, hanem élményt nyújtó szórakozás is. A csoport tagjai elsősorban éppen emiatt táncolnak, de nagy örömükre egyre több fellépési lehetőséget is kapnak. Szerepeltek például Celldömölkön, a Vulkán Fürdő megnyitóján, ahol nagy sikerük volt. Örömmel fogadják az újonnan csatlakozókat: Zalabéren kívül Batykról, Zalavégről és Bérbaltavárról is járnak a zumbaórákra. Szeretnék, ha minél többen tartanának velük a jó hangulatú próbákon és a fellépéseken.

ZalabÉrték Egyesület

A ZalabÉrték Egyesület 2009-ben alakult. Az akkori erősödő közösségi részvétel hívta életre a szervezetet, azzal a céllal, hogy segítse és szervezze a település közösségi programjait, indítson útjára új kezdeményezéseket.

Az egyesület fő céljai, – melyek azóta sem változtak -, hogy felkutassa a helyi és térségi értékeket, azok megismertetésével segítse elő a környezettudatos, egészséges életszemlélet kialakítását, és az itt élő különböző generációk közösségi erejével járuljon hozzá a település életminőségének javításához.

Az egyesület megalakulása óta számos program és rendezvény gazdája, kezdeményezője és támogatója. A mára már meghonosodott programok mellett (Éjszakai Kalandtúra, Népi értékeket őrzők találkozója, Adventi Forgatag), fontos szerepet kap a folyamatos megújulás, amely igyekszik követni a bennünket körülvevő közvetlen és tágabb környezetünk változásait. (szabadegyetemi előadások, úti beszámolók, kertészeti és egészségmegőrző programok, számítógépes és internetes ismeretek…)

Településünk épített, környezeti és szellemi értékeinek megőrzésében, Zalabér Község Önkormányzatával együttműködve kibővítettük, és új otthont adtunk a helytörténeti gyűjteménynek, amit azóta is folyamatosan gondozunk. A fejlődés itt is látszik, hiszen az Örökség Nap mellett sok egyéb program is kapcsolódik ehhez a tevékenységhez, melyben már a Zalabéri Települési Értéktár Bizottság, valamint az egyesület berkein belül létre jött Lokálpatrióta Klub is részt vesz.

A helyi információk áramlását, eljuttatását a „Helyieknek Helyiekről Helyiektől” szlogennel az egyesület tagsága, valamint helyi önkéntesek munkájával időszakosan megjelenő ZalabÉrték Körkép újság szolgálja. A kezdeményezés elindítását a Norvég Civil Alap által finanszírozott Spiritusz program tette lehetővé.

Az egyesületen belül több csoport is működik. A már említett Lokálpatriótákon kívül, a Búzavirág Népdalkör, a Nyugi Klub és a Körtánc.

A különböző csoportok, baráti körök, helyi intézmények és az itt élők életminőségének javítását nagyban segíti az egyesület által üzemeltetett és jelentős önkormányzati támogatással működő közösségi kisbusz, amit egy MVH által kiírt pályázat segítségével sikerült beszerezni.

A tagokon kívül önkéntesek, és közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítik az egyesület célkitűzéseinek a megvalósítását.

A mikrotérségünkben működő civil szervetekkel, amatőr művészeti és egyéb csoportokkal, megyei és regionális hatókörű szervezetekkel a jó kapcsolatok mellett közös pályázatokban is együttműködünk.

Mindnyájunk életének része az a tágabb közösség, az a hely, ahol élünk. Ha nem csak szemlélői, hanem részesei és alakítói is szeretnénk lenni, akkor egy őszinte, a másikért tenni akaró szándékkal sok mindent elérhetünk és még „jól is érezhetjük benne magunkat”!

A Zalabéri Templomért Magánalapítvány

A Zalabéri Templomért Magánalapítványt 4 alapító tag hozta létre 1998-ban, azzal a céllal, hogy adományok gyűjtésével támogassa az alapító okiratban meghatározott céljait:

  • a zalabéri templom felújításának támogatása
  • egyházi tulajdonban álló ingatlanok ápolása
  • más, egyházi jellegű köztéri szobrok ápolása

A befolyt lakossági támogatás illetve az SZJA 1 % felhasználásáról a kuratórium az évi rendszeres gyűlésein dönt.

Az elmúlt évek során több egyházi ingatlan megújulásához nyújtottak támogatást, így például:

a templom külső-belső felújítása; a templomkert rendbetétele és a toronyóra felújítása; jótékonysági bál szervezése, képeslap készíttetése és értékesítése a Szent Antal kápolna felújításának támogatására; riasztó és elektronikus rendszer felszereltetése a templomba; támogatás a plébániahivatal berendezéseinek megvásárlásához; a Szent János kápolna felújításának finanszírozása; a templomtorony felújítása; a temetői Vezérkereszt felújítása.

Polgárőr Egyesület

A polgárőrség 2001 júniusában alakult, akkoriban 20-25 fős taglétszámmal is működött egészen a 2015-2016-os évekig, amikor nagy létszámban léptek ki tagok. 2016 tavaszán sikerült újjászervezni az egyesületet, 10-15 fő közötti tagsággal, ami lehetővé teszi, hogy stabilan működjön a csoport. Terveik között szerepel a tagság bővítése, valamint más tevékenységi körök felvétele, mint például a sport. Szeretnék megújítani az iskolával az Egy iskola egy polgárőr mozgalmat és mobilitásuk megkönnyítése érdekében keresik a lehetőséget egy autó beszerzésére. Az egyesület változó időpontokban lát el járőrszolgálatot a település belterületén és a hozzá tartozó hegyi hajlékok, borospincék környékén. A tanév kezdetén reggelente az iskola környékén is segítik a biztonságos, balesetmentes közlekedést. Minden rendezvényen részt vesznek és segítenek a biztonság fenntartásában, amelyre meghívást kapnak vagy amelyről tudomást szereznek.

Baba-Mama Klub

A védőnő és a kismamák elgondolása találkozott, amikor 2011-ben létrehozták a Baba-Mama Klubot. Általában 8-10 résztvevője van a keddi rendszeres találkozásoknak, amelyekhez az önkormányzat biztosított helyiséget. A kicsik kellemes környezetben tölthetik az időt, míg az anyukák (vagy az apukák) az éppen időszerű, a gyermekek nevelésével kapcsolatos kérdéseket, problémákat beszélhetik meg, és szakszerű tanácsokat kaphatnak a védőnőtől.

Köz(ös)ségi Kert

Skip to content